Odborné a populárně naučné publikace

Kategorie: Publikace a materiály Zveřejněno: pátek 16. červenec 2021 Napsal Veronika Krejčí

1. Články v recenzovaných zahraničních sbornících

 • KOPECKÝ, Kamil, René SZOTKOWSKI and Veronika KREJČÍ. The Risks of Internet Communication 3. Procedia - Social and Behavioral Sciences [online]. 2012, vol. 69, pp. 1348–1357 [accessed. 2. April 2015]. ISSN 1877-0428. Retrieved z: doi:10.1016/j.sbspro.2012.12.072 

 

2. Původní práce v recenzovaných (nebo impaktovaných) tuzemských vědeckých časopisech

 • KOPECKÝ, Kamil, Veronika KREJČÍ and René SZOTKOWSKI. Sdílení osobních údajů na internetu českými dětmi ve věku od 11 do 17 let – výsledky výzkumu. Paidagogos [online]. 2013, vol. 2013, no. 1, pp. 97–109 [accessed. 11. April 2015]. ISSN 1213-3809. Retrieved z: http://www.paidagogos.net/issues/2013/1/article.php#art7
 • CHRÁSKA, Miroslav, Kamil KOPECKÝ, Veronika KREJČÍ and René SZOTKOWSKI. Is a victim also and attacker? Research of cyberbullying at Czech pupils and students in the whole Czech Republic 1. Journal of Technology and Information Education [online]. 2012, vol. 4, no. 1, pp. 75–79. ISSN 1803-837X. Retrieved z: doi:10.5507/jtie.2012.013
 • CHRÁSKA, Miroslav, Kamil KOPECKÝ, Veronika KREJČÍ and René SZOTKOWSKI. Is a victim also and attacker? Research of cyberbullying at Czech pupils and students in the whole Czech Republic II. Journal of Technology and Information Education [online]. 2012, vol. 4, no. 2, pp. 16–20. ISSN 1803-837X. Retrieved z: http://jtie.upol.cz/pdfs/jti/2012/02/03.pdf
 • KREJČÍ, Veronika and Kamil KOPECKÝ. Kyberšikana - nová podoba šikany. Prevence: Život bez závislosti. 2009, vol. 6, no. 6, pp. 4–6. ISSN 1214-8717.
 • KREJČÍ, Veronika and Kamil KOPECKÝ. Využití www stránek pro účinnou podporu výuky na 1. stupni ZŠ. E-Pedagogium 3/2007.

 

3. Příspěvky v recenzovaných sbornících z tuzemských konferencí

 • KOPECKÝ, Kamil and Veronika KREJČÍ. K projektovému vyučování na 1. stupni ZŠ objektivem digitální videokamery. In: Alternativní metody ve výuce. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2005. ISBN 80-7305-511-2. 

 

4. Monografie v češtině

 • KOPECKÝ, Kamil, René SZOTKOWSKI and Veronika KREJČÍ. Rizikové formy chování českých a slovenských dětí v prostředí internetu [online]. 1st ed. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. ISBN 978-80-244-4861-9. Retrieved z: doi:10.5507/pdf.15.24448619.
 • KOPECKÝ, Kamil, René SZOTKOWSKI and Veronika KREJČÍ. Nebezpečí internetové komunikace IV. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. ISBN 978-80-244-3911-2.
 • KOPECKÝ, Kamil, René SZOTKOWSKI, Veronika KREJČÍ and kol. Moderní technologie ve výuce. Olomouc: VUP, 2021. ISBN 978-90-244-5925-7 (print), ISBN 978-80-244-5926-4 (online: PDF).

 

5. Kapitoly v monografii v češtině

 • KOPECKÝ, Kamil, René SZOTKOWSKI and Veronika KREJČÍ. Nebezpečí internetové komunikace 3. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. ISBN 978-80-244-3087-4.

 

6. Monografie a kapitoly monografie v angličtině

 

7. Výstupy smluvního výzkumu (výzkumné zprávy)

 • Kontrakty v oblasti smluvního výzkumu uzavřeny s O2 Czech Republic, Vodafone, Seznam.cz, Google Inc. a Policií ČR.
 • Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2014 (Seznam.cz, Google, Vodafone)

 

8. Studijní texty, e-learningové opory

 • KOPECKÝ, K., Veronika KREJČÍ and kol. Kyberšikana – Kybernetická šikana. Olomouc: Net University, 2011.
 • KREJČÍ, Veronika. Projekty a jejich využití pro výchovu ke zdraví na 1. stupni ZŠ. 2007.

Publikace pro žáky, pedagogy a rodiče

Kategorie: Publikace a materiály Zveřejněno: pátek 16. červenec 2021 Napsal Veronika Krejčí

 

Pracovní sešity a zápisníky Malovaná vlastivěda od pravěku po renesanci (pro 4. ročník ZŠ) a Malovaná vlastivěda od Bílé hory po současnost (pro 5. ročník ZŠ)

KREJČÍ, Veronika. Malovaná vlastivěda - od pravěku po renesanci. Pracovní sešit pro výuku vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Olomouc: VUP, 2021. ISBN 978-80-244-5963-9. 

 KREJČÍ, Veronika. Malovaná vlastivěda - od pravěku po renesanci. Zápisník pro výuku vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Olomouc: VUP, 2022. ISBN 978-80-244-6146-5. 

KREJČÍ, Veronika. Malovaná vlastivěda - od Bílé hory po současnost. Pracovní sešit pro výuku vlastivědy ve 5. ročníku ZŠ. Olomouc: VUP, 2021. ISBN 978-80-244-5995-0. 

KREJČÍ, Veronika. Malovaná vlastivěda - od Bílé hory po současnost. Zápisník pro výuku vlastivědy ve 5. ročníku ZŠ. Olomouc: VUP, 2022. ISBN 978-80-244-6147-2. 

Pracovní sešity a zápisníky jsou určeny pro žáky 1. stupně ZŠ, konkrétně pro období, kdy je probírána historická část vlastivědy. Pracovní sešity obsahují částečně předvyplněné texty, do kterých žáci doplňují jen konkrétní termíny, zápisníky jsou určeny k dopisování celých zápisů. Do přípravy publikací jsem se pustila proto, že mi jako učiteli chyběl materiál, který by malým dětem dokázal názorněji představit jednotlivá historická období našich dějin. Obrázkových materiálů je velmi málo i v různých encyklopediích, dostupné obrázky jsou zase příliš složité. Nejprve jsem se tedy vydala cestou ilustrací, ke kterým později přibyly také texty, až vznikly nnávrhy jednoduchých zápisů. Díky částečně připraveným zápisům vzniká v hodinách vlastivědy větší prostor pro diskuzi, vysvětlování, a tedy lepší pochopení historických kontextů, což ilustrace dokreslují. Obrázky si mohou žáci vybarvovat, což je vede k přemýšlení na obsahem textů. Mohou podle nich vyvozovat informace a napomáhají také k fixaci učiva při domácí přípravě. Děti je mohou využívat i jako obrázkovou osnovu. Chybějící informace i celé zápisy mohou žáci doplňovat na základě diskuze s učitelem, po přečtení učebnicových textů či materiálů. Publikace vedou žáky k práci s informacemi, napomáhají rozvoji čtení s porozuměním a rozvíjí čtenářskou gramotnost. Pracovní sešity jsou díky minimalizaci psaní a vizualizaci informací pomocí obrázků vhodné také pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami. Publikace jsou doplněny také o časové osy, které zachycují všechna probíraná historická období. Pracovní sešity a zápisníky pro 4. ročník obsahují také deskovou hru určenou k procvičování učiva.

Publikace si můžete objednat ve Vydavatelství UP.

publikace malovana vlastiveda1 1publikace malovana vlastiveda1 2

publikace malovana vlastiveda2 1publikace malovana vlastiveda2 2 

 

Pracovní sešity Zábavná vlastivěda od pravěku po renesanci (pro 4. ročník ZŠ) a Zábavná vlastivěda od Bílé hory po současnost (pro 5. ročník ZŠ)

KREJČÍ, Veronika. Zábavná vlastivěda - od pravěku po renesanci. Pracovní sešit pro výuku vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Olomouc: VUP, 2022. ISBN 978-80-244-6048-2. 

KREJČÍ, Veronika. Zábavná vlastivěda - od Bílé hory po současnost. Pracovní sešit pro výuku vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Olomouc: VUP, 2022. ISBN 978-80-244-6137-3. 

Pracovní sešity jsou určeny pro žáky 1. stupně ZŠ, konkrétně pro období, kdy je probírána historická část vlastivědy. Volně navazují na pracovní sešity Malovaná vlastivěda, neboť zpracovávají tatáž historická období, avšak sešity na sobě nejsou závislé. V pracovních sešitech Zábavná vlastivěda je učivo zpracováno atraktivní formou vhodnou k procvičování a upevňování učiva. Jsou do nich zařazeny křížovky, šifry, slepé mapy, bludiště, čtvercové i bodové sítě a další hravé prvky. Aktivity podporují rozvoj čtenářské a informační gramotnosti, logického a kritického myšlení, rozvíjí komunikační kompetence i orientaci v různých prostředích.

Publikace si můžete objednat ve Vydavatelství UP.

publikace zabavna vlastiveda1 1publikace zabavna vlastiveda1 2

publikace zabavna vlastiveda2 1publikace zabavna vlastiveda2 2

 

Pracovní sešit Detektiv Koumáček v Pohádkovém světě (pro 3. a 4. ročník ZŠ)

KREJČÍ, Veronika. Detektiv Koumáček v Pohádkovém světě. Pracovní sešit pro výuku komunikační a slohové výchovy s prvky tvůrčího psaní ve 3. a 4. ročníku ZŠ. Olomouc: VUP, 2022. ISBN 978-80-244-6193-9. 

Pracovní sešit Detektiv Koumáček v Pohádkovém světě je určen žákům 3., případně 4. ročníku ZŠ. Zaměřuje se především na oblast komunikační a slohové výchovy, ale dotýká se také literární výchovy a čtenářské či informační gramotnosti. Pracovní sešit představuje systém aktivit, které se snaží ke komunikační a slohové výchově přistupovat koncepčně, tedy od rozvoje různých prekonceptů po seznamování s jednotlivými slohovými útvary a jejich využívání k řešení předložených úkolů. Z oblasti predispozic cílí úkoly na rozvoj zrakového a sluchového vnímání i rozvoj souvisejících kognitivních funkcí, na rozvoj logického myšlení a kreativity. V pracovním sešitu jsou zařazeny aktivity zaměřené na rozvoj všech klíčových kompetencí komunikační a slohové výchovy, které jsou požadovány v 1. období Rámcového programu pro základní vzdělávání, některé aktivity žáky připravují také na zvládnutí kompetencí deklarovaných ve 2. období RVP ZV. Pracovní sešit je doplněn o texty pohádek, které jsou dostupné online.

Publikace si můžete objednat ve Vydavatelství UP.

publikace detektiv koumacek1 1publikace detektiv koumacek1 2

 

Pracovní sešit Robot Pixlík v jazykové škole (pro 4. a 5. ročník ZŠ) a Metodická příručka k pracovnímu sešitu

KREJČÍ, Veronika. Robot Pixlík v jazykové škole. Pracovní sešit pro výuku komunikační a slohové výchovy s prvky tvůrčího psaní ve 4. a 5. ročníku ZŠ. Olomouc: VUP, 2023. ISBN 978-80-244-6293-6. 

KREJČÍ, Veronika. Robot Pixlík v jazykové škole. Metodická příručka k pracovnímu sešitu pro výuku komunikační a slohové výchovy s prvky tvůrčího psaní ve 4. a 5. ročníku ZŠ. Olomouc: VUP, 2023. ISBN 978-80-244-6309-4 (pdf). 

Pracovní sešit Robot Pixlík v jazykové školeje určen žákům 4., případně 5. ročníku ZŠ. Zaměřuje se především na oblast komunikační a slohové výchovy, ale dotýká se také literární výchovy a čtenářské či informační gramotnosti. Pracovní sešit představuje systém aktivit, které se snaží ke komunikační a slohové výchově přistupovat koncepčně, tedy od rozvoje různých predispozic po seznamování s jednotlivými slohovými útvary a jejich využívání k řešení předložených úkolů. Z oblasti prekonceptů cílí úkoly na rozvoj zrakového a sluchového vnímání i souvisejících kognitivních funkcí, na rozvoj logického myšlení a kreativity. V pracovním sešitě jsou zařazeny aktivity zaměřené na budování vybraných klíčových kompetencí komunikační a slohové výchovy z 1. i 2. období dle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV). Komunikační a slohové kompetence žáků jsou rozvíjeny v písemném i mluveném projevu, přičemž obě tyto formy se v jednotlivých činnostech obvykle propojují. Úkoly jsou konstruovány tak, aby byly pro žáky zábavné, zajímavé a motivující, ale zároveň také aby systematicky směřovaly k rozvoji jejich jazykových kompetencí.

Pracovní sešit doplňuje podrobná metodická příručka pro učitele, v níž jsou uvedeny náměty, jak ke konkrétním aktivitám přistupovat. Cílem příručky je poskytnout učitelům metodickou pomoc při aplikaci konkrétních úkolů v praxi, ale také hlubší vhled do problematiky slohového výcviku, díky kterému se stanou žákům při tomto výcviku kvalitní odbornou oporou. Metodická příručka obsahuje také náměty na doplňkové aktivity, které v pracovním sešitě nenajdete, jde o téměř 120 aktivit.

publikace robot pixlik1 1publikace robot pixlik2 1publikace robot pixlik1 2

 

Kniha Moderní technologie ve výuce

Autorsky jsem se podílela na vydání publikace MODERNÍ TECHNOLOGIE VE VÝUCE, která si dala za cíl zmapovat některé technologie vhodné do výuky na ZŠ a SŠ, ale prezentuje také konkrétní náměty, jak tyto technologie ve vyučování využít. Publikace získala Cenu děkana Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci i Cenu rektora Univerzity Palackého v Olomouci.

technologie moderni technologie ve vyuce2

 

Pravidla bezpečného používání internetu pro rodiče

KREJČÍ, Veronika. Pravidla bezpečného používání internetu pro rodiče. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2017.

Příručka PRAVIDLA BEZPEČNÉHO POUŽÍVÁNÍ INTERNETU je věnována rodičům, kteří jsou nejdůležitějším článkem každé prevence. Představuje nejpodstatnější informace, jež by měli rodiče vědět, i způsob, jak s nimi seznamovat děti.

bezpecnost pravidla

 

Rizika virtuální komunikace

KOPECKÝ, K. & KREJČÍ, V. Rizika virtuální komunikace. Příručka pro učitele a rodiče.

Příručka RIZIKA VIRTUÁLNÍ KOMUNIKACE se věnuje dvěma fenoménům spojeným s učíváním moderních technologií, konkrétně kyberšikaně a kybergroomingu. Publikace je určiena především rodičům a učitelům.

bezpecnost rizika virtualni komunikace

 

Nejčtenější na blogu