Podpora zavádění technologií do škol

Kategorie: Aktivity Zveřejněno: neděle 21. listopad 2021 Napsal Veronika Krejčí Vytisknout E-mail

Nejrůznější technologické nástroje, které jsme se naučili používat v běžném životě, mají potenciál zkvalitňovat také vzdělávání. Ostatně pokud se nestanou součástí vzdělávání, bude školství za reálným životem vždy pokulhávat. Ve školách učíme děti pracovat s mapou, vyhledávat a ověřovat informace ve slovnících a encyklopediích. To je samozřejmě v pořádku, ale kdo z nás takto postupuje i mimo školu? Většina z nás se snaží najít tu nejjednodušší a nejrychlejší cestu, tedy cestu nejefektivnější, která obvykle směřuje k nějakému internetovému nástroji. Ne všichni učitelé tento trend zachytili a dokázali přenést do školské praxe, a tak jejich žáků nezbývá než se s těmito nástroji naučit pracovat na vlastní pěst, zatímco ze školy si odnáší dojem, že věci, které se učí, jsou jim mnohdy k ničemu. Přitom stačí jen změnit úhel pohledu učitelů a vyvést je ze zajetých kolejí. Možnosti efektivního propojování moderních technologií se vzdělávacím obsahem mě zajímá dlouhodobě. Snažila jsem se o to jak během své školní praxe, tak se o to snažím nyní při přípravě budoucích učitelů na vysoké škole.

 

Projekt O2 Chytrá škola a online testovací portál Vševěd

web chytra skola

Některé z aktivit souvisejících s integrací nových technologií do vzdělávání jsem realizovala v rámci projektu 02 CHYTRÁ ŠKOLA podpořeného Nadací O2, který jsem sama vedla. V rámci projektu byl mimo jiné vytvořen testovací online portál VŠEVĚD, který slouží nejen k ověřování znalostí žáků z nejrůznějších oblastí vzdělávacího obsahu základní školy, ale je také nástrojem edukačním, protože díky výkladu problematiky pomáhá s vysvětlením učiva. Kromě tvorby této testovací platformy jsme se v projektu O2 Chytrá škola zaměřovali také na vzdělávání v oblasti ICT bezpečnosti, které se týkalo pedagogů, žáků i jejich rodičů, učitele se seznamovali s novými ICT možnostmi, které se potom učili používat v praxi. Jednou z aktivit byla také implementace nových technologií do školního vzdělávání. Žáci se v rámci projektu učili programovat jednoduché roboty, seznámili se se světem virtuální i rozšířené reality, objevili kouzlo virtuálních laserových klávesnic atd. Do projektu O2 Chytrá škola jsem se zapojili jako škola pilotní, díky čemuž jsme se mohli podílet na nastavování projektových podmínek pro ostatní školy v ČR, které se tohoto projektu mohly zúčastnit později.

web vseved1web vseved2

 

Aplikace Slovní druhy

Obsahově a návrhem funkční mechaniky jsem se podílela na vývoji aplikace SLOVNÍ DRUHY pro zařízení iPad.

aplikace slovni druhy

 

Pohled na technologie ve vzdělávání ale není černobílý a je třeba vnímat také různé problematické aspekty, které s jejich používáním souvisí. V rámci VŠ přípravy budoucích učitelů proto zároveň upozorňujeme na to, že moderní technologie mají své místo jen někde, a ne vždy je jejich využití nutné nebo vhodné. Jejich místo je obvykle tam, kde přináší do vzdělávání nějakou přidanou hodnotu. Například interaktivní encyklopedie pro tablety, které spojují kvality tištěné publikace s animacemi, videi, 3d objekty, hudbou a dalšími mají potenciál prezentovat určité téma mnohem plastičtěji než tištěná encyklopedie. Různé simulátory prostředí, které nabízí 3d brýle umožňují získat autentický zážitek z míst, kam bychom se nemohli v reálném světě dostat. Můžete se procházet vesmírnou stanicí ISS, zaplavat si s 30metrovým plejtvákem, nebezpečným bílým žralokem či před 70 miliony let vymřelým mosasaurem. Různé typy online cvičení podporují sebevzdělávání žáků a jsou efektivním nástrojem domácí přípravy žáků. V rámci vyučování jsou nástrojem nejen motivace žáků k práci, ale hlavně také větší diferenciace tříd, díky kterým mohou učitelé s konkrétními žáky či celými skupinami pracovat mnohem individuálněji a věnovat se jim dle jejich potřeb. Výše uvedenými příklady se snažím předestřít, že technologie mají ve vzdělávání své oprávněné místo, ale rozhodně by neměly dominovat, protože kvalitní vzdělávání je a vždy bude výsadou kvalitních učitelů. 

 

Vzdělávání pedagogů v oblasti nových technologií, výroba materiálů pro školní praxi

Nová výuka informatiky, která vychází z nové strategie vzdělávání (Strategie 2030), s sebou ale přináší také potřebu zapojit do vzdělávání technologie, které nemají jen potenciál práce s informacemi. Tyto technologie mají sloužit zejména k výuce programování (např. Bee-Boti, Blue-Boti apod., Ozoboti, Cozmo aj.), 3d tisku (3d pera, 3d tiskárny) atd. Jejich integrace do vzdělávání bude výrazně komplikovanější už proto, že nejsou tak známé a učitelé s nimi často nemají vůbec žádné zkušenosti. V rámci vědeckovýzkumné laboratoře Digidoupě Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci se podílím na vzdělávání pedagogů v oblasti nových IT nástrojů a jejich edukačních možností a vytvářím materiály přímo do výuky.

pomucky digi cj

pomucky digi m 


 

Kniha Moderní technologie ve výuce

Autorsky jsem se podílela na vydání publikace MODERNÍ TECHNOLOGIE VE VÝUCE, která si dala za cíl zmapovat některé technologie vhodné do výuky na ZŠ a SŠ, ale prezentuje také konkrétní náměty, jak tyto technologie ve vyučování využít. Publikace získala Cenu děkana Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci i Cenu rektora Univerzity Palackého v Olomouci.

technologie moderni technologie ve vyuce2

Zobrazení: 1261
Hodnocení článku:
Hodnocení: 5 z 5. Celkem 1 hlasů

Nejčtenější na blogu