V kostce

Kategorie: O mně Zveřejněno: čtvrtek 15. červenec 2021 Napsal Veronika Krejčí Vytisknout E-mail

Jsem pedagog s více než 8 letou praxí na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a s 15 letou praxí na 1. stupni ZŠ. Jako vysokoškolský pedagog se zaměřuji především na oblast českého jazyka v teorii i ve školské praxi. Zajímají mě především inovace ve vzdělávání jako jsou nové trendy směřující k co nejefektivnější výuce a také nové vzdělávací oblasti, které jsou aktuálně zařazovány do vzdělávacích programů škol (např. mediální výchova, čtenářská granotnost atd.). Mým cílem je vychovávat nadšené pedagogy, kteří budou učit kvalitně a se zápalem, s nímž do vzdělávání vtáhnou i své budoucí malé svěřence. 

V oblasti vzdělávání učitelů se soustředím i na problematiku integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Jsem nadšenou propagátorkou nových technologií ve vzdělávání, proto se zapojuji do aktivit laboratoře digitálních technologií Univerzity Palackého v Olomouci Digidoupě (www.digidoupe.cz). Konkrétně se podílím na vzdělávání pedagogů a tvorbě materiálů do praxe. 

V oblasti moderních technologií jsem se řadu let věnovala také prevenci rizikových jevů souvisejících s online komunikací, jako je např. kyberšikana, kybergrooming, rizikové sdílení informací apod. Stála jsem u zrodu projektu E-Bezpečí realizovaného Centrem prevence rizikové virtuální komunikace Univerzity Palackého v Olomouci (www.prvok.upol.cz). Projekt E-Bezpečí se od svého vzniku věnuje prevenci, interventci a výzkumu v oblasti online rizik. Nabízí  vzdělávací programy pro děti, žáky a studenty, rodiče, učitele i další odborníky, v rámci online poradny pomáhá obětem online kriminality, publikuje odborné články, knihy i metodické materiály pro školy a pravidelně realizuje rozsáhlá výzkumná šetření, která měří četnost problémů v české populaci.

Jsem autorkou a spoluautorkou řady odborných i popularizačních článků a dalších publikací, didaktických materiálů, pomůcek  i výzkumných šetření. Mnohé z těchto materiálů sdílím prostřednictvím svých webových stránek Didaktika českého jazyka pro MŠ a 1. stupeň ZŠ (http://didaktikamj.upol.cz/). Jsem autorkou online testovacího portálu Vševěd - zábavné testování pro školáky (http://vseved.upol.cz/), který obsahuje testové úkoly na procvičování učiva, pro rozvoj čtenářské gramotnosti a logického myšlení. 

Spolupodílela jsem se na více než 70 projektech zaměřených na oblasti zkvalitnění vzdělávání, mediální výchovu, čtenářskou gramotnost, efektivní používání informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání a prevenci rizik souvisejících s jejich využíváním.

Velmi mě těší a naplňují veškeré kreativní aktivity. Jsem inovátor, baví mě hledat cesty, jak dělat věci jinak a lépe. Ráda získávám nové dovednosti a nadšeně vstřebávám informace z nejrůznějších oblastí a vědních oborů. Stále se snažím dívat na svě očima zvídavého dítěte, které vše kolem nepřestává překvapovat a fascinovat, protože svět kolem nás je úžasný.

 

Zobrazení: 6325
Hodnocení článku:
Hodnocení: 4 z 5. Celkem 5 hlasů

Nejčtenější na blogu