Internetová bezpečnost

Kategorie: Aktivity Zveřejněno: neděle 21. listopad 2021 Napsal Veronika Krejčí Vytisknout E-mail

Projekt E-Bezpečí

V roce 2006 jsme s doc. Kamilem Kopeckým začali mapovat různé komunikační fenomény probíhající v rámci online komunikace. Prostředí internetu bylo v té době vzhledem k bezpečnosti silně neregulované, neboť nastavená bezpečností pravidla se týkala spíše zabezpečení hardwaru a softwaru, ale nepostihovala ochranu uživatelů, což se ve světě projevilo nárůstem různých patologických jevů v rámci online komunikace. K nejvážnějším problémům v té době patřila kyberšikana a kybergrooming, resp. sexuální predátoři na internetu. V našem prostředí tyto problémy naštěstí ještě nerezonovaly, ale už v té době jsme předpokládali, že je jen otázkou času, než se tyto trendy dostanou také k nám. Začali jsme se tedy intenzivně věnovat jejich studiu. Po sériích článků začal o toto téma narůstat zájem i v českém prostředí, což nás vedlo k založení projektu, který by se této problematice věnoval komplexněji. Tak vznikl v roce 2008 projekt E-Bezpečí.

Postupem času jsme teoretické bádání přenesli také do vzdělávání, začali jsme školit učitele, policisty, právníky, sociální pracovníky a další profesní specialisty, pořádali jsme besedy ve školách pro žáky i jejich rodiče. Kromě preventivních aktivit jsme se věnovali pravidelným výzkumům problematiky v českém prostředí (cílovou skupinou většiny výzkumů byli žáci ZŠ a studenti SŠ) a zřídili jsme také online poradnu Napiš nám.

Projekt E-Bezpečí byl v roce 2010 institucionálně zastřešen Univerzitou Palackého v Olomouci, kde se stal základním kamenem nově vzniklého Centra prevence rizikové virtuální komunikace. Další aktivity už tedy probíhaly pod touto záštitou.

I když jsem se zpočátku podílela na všech výše popsaných aktivitách, postupem času jsme se začala více zaměřovat právě na oblast vzdělávání. Připravovala jsem vzdělávací obsah, organizovala vzdělávací akce, které jsem z části také realizovala jako lektor, školila jsem nové lektory a připravovala nejrůznější publikace. Mnohé z těchto aktivit byly uskutečňovány zejména díky nejrůznějším projektům, ať už municipálních, krajských či dotovaných ministerstvy (MŠMT, MV ČR), a nebo ze zdrojů soukromých nadací (O2, Vodafone, Google, Seznam.cz a další). Tyto projekty jsem koordinovala a administrovala. Od svého vzniku prošlo našimi vzdělávacími aktivitami více než 60 000 žáků a přes 10 000 dospělých.

V době mého působení získal projekt E-Bezpečí několik významných ocenění. V roce 2009, tedy rok po svém vzniku, získalo E-Bezpečí 3. místo v národním kole Evropské ceny prevence kriminality MVČR. O 6 let později se v této soutěži umístilo na místě 1. Projekt také získal cenu Významný projekt Olomouckého kraje.

V projektu E-Bezpečí jsem pracovala 10 let, až do roku 2018, kdy jsem cítila potřebu začít se profesně věnovat i jiným tématům.

 

Přehledové listy a skládanka Nebezpečné jevy 

Pro projekt E-Bezpečí jsem připravila přehledové listy shrnují podstatné informace k různým nebezpečným fenoménům jako je KYBERŠIKANA, KYBERGROOMINGSTALKING A KYBERSTALKING a HOAXING.

Skládanka NEBEZPEČNÉ JEVY SPOJENÉ S POUŽÍVÁNÍM INTERNETU A MOBILNÍCH TELEFONŮ je stručným přehledem těchto jevů.

bezpecnost prehledy2    bezpecnost skladanka2


 

Pravidla bezpečného používání internetu pro rodiče

Příručku PRAVIDLA BEZPEČNÉHO POUŽÍVÁNÍ INTERNETU jsem věnovala rodičům, kteří jsou nejdůležitějším článkem každé prevence. Představuje nejpodstatnější informace, jež by měli rodiče vědět, i způsob, jak s nimi seznamovat děti.

bezpecnost pravidla

 

Rizika virtuální komunikace

Stala jsem se také spoluautorem příručky RIZIKA VIRTUÁLNÍ KOMUNIKACE, která je určena učitelům a rodičům. Tato publikace se věnuje kyberšikaně a kybergroomingu.

bezpecnost rizika virtualni komunikace

 

Výzkumné zprávy

Nebezpečí elektronické komunikace

Nebezpečí elektronické komunikace 2

Nebezpečí internetové komunikace IV

publikace nebezpeci internetove komunikace4

Zobrazení: 2074
Hodnocení článku:
Hodnocení: 5 z 5. Celkem 1 hlasů

Nejčtenější na blogu