Přehled projektů

Kategorie: Projekty Zveřejněno: pátek 16. červenec 2021 Napsal Veronika Krejčí Vytisknout E-mail

Projetky jsou zajímavou možností, jak integrovat poznatky z nejrůznějších oblastí a tematicky je spojovat, proto se do nich ráda aktivně zapojuji. Doposud jsem se podílela na více než 70 projektech zaměřených především na online bezpečnost, zkvalitňování vzdělávání, zapojení ICT do vzdělávání, mediální výchovu, čtenářskou gramotnost a další. V těchto projektech jsem působila na různých pozicích od hlavního řešitele, přes kreativce, lektora či manažera. Projekty byly realizovány za podpory Evropské unie, ČR, krajů a obcí i z komerční sféry (ESF OPVVV, ESF OPVK, ESF InterReg V-A, GAČR, MŠMT, MV ČR, O2, Vodafone, Nadace Vodafone, Seznam.cz, Google…).

 

1. Projekty GAČR

 • Prevence nebezpečných komunikačních praktik spojených s elektronickou komunikací pro pedagogy a nepedagogy (2008). GAČR 406/08/P106 (redaktorka, lektorka, výzkumná pracovnice)

 

2. Projekty ESF

 • E-Synergie - vědeckovýzkumná síť pro rizika elektronické komunikace (2011-2014). OP VK Partnerství a sítě. reg. č.: CZ.1.07/2.4.00/17.0062 (manažer projektových aktivit, věcný manažer, administrativní pracovník)
 • Nebezpečné komunikační jevy pro učitele se zaměřením na kyberšikanu, kyberstalking, kybergrooming a další sociálně-patologické jevy (2010-2012). CZ.1.07/1.3.13/02.0040 (vedoucí lektorského týmu)
 • Příprava a realizace výukových materiálů pro podporu komunikační výchovy RVP ZV ve výuce českého jazyka a literatury na základních školách a víceletých gymnáziích (2009-2012). OP VK. reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/08.0018 (autorka)
 • Inovace matematické komponenty pregraduální přípravy učitelů primárních škol na Pedagogické fakultě UP v Olomouci. ESF OP VK CZ.1.07/2.2.00/15.0319 (tvorba animací a interaktivních objektů)
 • Rozšíření profesních kompetencí absolventů matematických studijních oborů prostřednictvím implementace výuky v cizím jazyce. ESF OP VK. reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0177 (tvorba animací a interaktivních objektů)
 • Tvorba e-learningových distančních opor (2006). ESF OPRZL 3.2, UP Olomouc, ZČU Plzeň, UTB Zlín (autorka)
 • PIGŽU – Podpora informační gramotnosti žáků a učitelů (2020-2022.) ESF OP VVV CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012274 (koordinátor výstupů pro 1. stupeň ZŠ)
 • Zefektivnění česko-polské spolupráce v boji proti kyberkriminalitě (2019-2021). InterReg V-A CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001654 (lektor)

 

3. Projekty FRVŠ

 • Inovace studijního předmětu Primární pedagogika 2 (Didaktika primární školy) o aspekty nebezpečí virtuální komunikace na internetu (kyberšikana, sexting, hoax, kybergrooming, kyberstalking, sociální sítě). FRVŠ, 2011 (lektor)

 

4. Projekty MŠMT

 • E-Bezpečí - nebezpečí elektronické komunikace pro žáky i učitele. MŠMT. Číslo projektu: 0024/PRV/PK/2010. 2010 (manažer vzdělávání, vedoucí lektor)
 • E-Bezpečí - nebezpečí elektronické komunikace pro žáky i učitele (2. etapa). MŠMT. Číslo projektu: 0002/PRV/PK/2011 (manažer vzdělávání, vedoucí lektor)
 • E-Bezpečí - nebezpečí elektronické komunikace pro žáky i učitele (3. etapa). MŠMT. Číslo projektu: 0071/PRV/PK/2012 (manažer vzdělávání, vedoucí lektor)
 • E-Bezpečí - nebezpečí elektronické komunikace pro žáky i učitele (3. etapa). MŠMT. Číslo projektu: 0081/PK/2014 (manažer vzdělávání, vedoucí lektor)
 • E-Bezpečí - nebezpečí elektronické komunikace pro žáky i učitele (etapa 2016-2018). MŠMT. Číslo projektu: 0024/PK/2016 (manažer vzdělávání, vedoucí lektor)
 • E-Bezpečí - nebezpečí elektronické komunikace pro žáky i učitele (etapa 2017-2018). MŠMT. Číslo projektu: XXX/PK/2017 (manažer vzdělávání, vedoucí lektor)                                                                  

 

5. Projekty MV ČR

 • Online poradenský systém Centra PRVoK pro oblast rizikového chování na internetu 2014. Ministerstvo vnitra ČR (návrh systému, konzultant)

Aplikovaný výzkum pro Ministerstvo vnitra ČR a Policii ČR

 • Od roku 2015: příprava a realizace aplikovaného výzkumu pro Ministerstvo vnitra ČR a Policii ČR v oblasti rizikového chování dětí v prostředí sociálních sítí

 

6. Projekty fondu rozvoje UP - FRUP

 • Inovace vybraných disciplín jazykovědného základu studijního programu Specializace v pedagogice - Český jazyk se zaměřením na vzdělávání. FR UP, 2014 2/018 (spolupráce na vývoji aplikací pro zařízení iPad)

 

7. Projekty US Embassy

 • E-Safety Against Hoaxes and Fake News (in area of Czech primary schools). US Embassy of Prague, 2018

 

8. Projekty podporované statutárními městy

 • Bezpečný internet – preventivní program pro základní školy města Lipník nad Bečvou (2009). Lipník nad Bečvou a Olomoucký kraj (manažer vzdělávání, vedoucí lektor)
 • Podpora projektu E-Bezpečí zaměřeného na oblast prevence patologických jevů spojených s využitím informačních a komunikačních technologií. Odbor sociálních služeb a zdravotnictví, Magistrát města Olomouce (manažer vzdělávání, vedoucí lektor)
 • E-Bezpečí pro Olomouc - edukace, prevence, intervence 2010. Statutární město Olomouc. Městský program prevence kriminality. 2010 (manažer vzdělávání, vedoucí lektor)
 • Poradenský systém rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty UP v Olomouci. Statutární město Olomouc. Městský program prevence kriminality. 2010 (manažer vzdělávání, vedoucí lektor)
 • E-Bezpečí pro Olomouc - edukace, prevence, intervence 2011. Statutární město Olomouc. Městský program prevence kriminality. 2011 (manažer vzdělávání, vedoucí lektor)
 • Poradenský systém rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty UP v Olomouci. Statutární město Olomouc. Městský program prevence kriminality. 2011 (manažer vzdělávání, vedoucí lektor)
 • E-Bezpečí pro Ostravu 2011. Statutární město Ostrava. Městský program prevence kriminality. 2011 (manažer vzdělávání, vedoucí lektor)
 • E-Bezpečí pro Olomouc - edukace, prevence, intervence 2012. Statutární město Olomouc. Městský program prevence kriminality. 2012 (manažer vzdělávání, vedoucí lektor)
 • Poradenský systém rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty UP v Olomouci. Statutární město Olomouc. Městský program prevence kriminality. 2012 (manažer vzdělávání, vedoucí lektor)
 • E-Bezpečí pro Ostravu 2012. Statutární město Ostrava. Městský program prevence kriminality. 2012 (manažer vzdělávání, vedoucí lektor)
 • E-Bezpečí pro Olomouc - edukace, prevence, intervence 2013. Statutární město Olomouc. Městský program prevence kriminality. 2013 (manažer vzdělávání, vedoucí lektor)
 • Poradenský systém rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty UP v Olomouci. Statutární město Olomouc. Městský program prevence kriminality. 2013 (manažer vzdělávání, vedoucí lektor)
 • E-Bezpečí pro Ostravu 2013. Statutární město Ostrava. Městský program prevence kriminality. 2013 (manažer vzdělávání, vedoucí lektor)
 • E-Bezpečí pro Olomouc - edukace, prevence, intervence 2014. Statutární město Olomouc. Městský program prevence kriminality. 2014 (manažer vzdělávání, vedoucí lektor)
 • Poradenský systém rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty UP v Olomouci. Statutární město Olomouc. Městský program prevence kriminality. 2014 (manažer vzdělávání, vedoucí lektor)
 • E-Bezpečí pro Ostravu 2014. Statutární město Ostrava. Městský program prevence kriminality. 2014 (manažer vzdělávání, vedoucí lektor)
 • E-Bezpečí pro Olomouc - edukace, prevence, intervence 2015. Statutární město Olomouc. Městský program prevence kriminality. 2015 (manažer vzdělávání, vedoucí lektor)
 • Poradenský systém rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty UP v Olomouci. Statutární město Olomouc. Městský program prevence kriminality. 2015 (manažer vzdělávání, vedoucí lektor)
 • E-Bezpečí pro Ostravu 2015. Statutární město Ostrava. Městský program prevence kriminality. 2015 (manažer vzdělávání, vedoucí lektor)
 • E-Bezpečí pro Olomouc - edukace, prevence, intervence 2016. Statutární město Olomouc. Městský program prevence kriminality. 2016 (manažer vzdělávání, vedoucí lektor)
 • Poradenský systém rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty UP v Olomouci. Statutární město Olomouc. Městský program prevence kriminality. 2016 (manažer vzdělávání, vedoucí lektor)
 • E-Bezpečí pro Ostravu 2016. Statutární město Ostrava. Městský program prevence kriminality. 2016 (manažer vzdělávání, vedoucí lektor)

 

9. Projekty podporované kraji

 

10. Projekty podporované firemním sektorem včetně firemních nadací (včetně smluvního výzkumu)

 • Projekty podporované firemních sektorem jsou zaměřeny na podporu aplikovaného výzkumu na reprezentativních vzorcích populace (výzkumy Nebezpečí internetové komunikace, PdF UP, 2010-2016) v kombinaci s edukačními aktivitami v oblasti všeobecné primární prevence.
 • E-Bezpečí – prevence, edukace a intervence v oblasti bezpečnějšího chování na internetu pro žáky a učitele pro VODAFONE 2013. Nadace Vodafone. (manažer vzdělávání, vedoucí lektor)
 • E-Bezpečí – prevence, edukace a intervence v oblasti bezpečnějšího chování na internetu pro žáky a učitele pro GOOGLE 2013. Google Inc. (manažer vzdělávání, vedoucí lektor)
 • E-Bezpečí pro SEZNAM.CZ 2013. Seznam.cz (manažer vzdělávání, vedoucí lektor)
 • E-Bezpečí – prevence, edukace a intervence v oblasti bezpečnějšího chování na internetu pro žáky a učitele pro VODAFONE 2014. Nadace Vodafone. (manažer vzdělávání, vedoucí lektor)
 • E-Bezpečí – prevence, edukace a intervence v oblasti bezpečnějšího chování na internetu pro žáky a učitele pro GOOGLE 2014. Google Inc. (manažer vzdělávání, vedoucí lektor)
 • E-Bezpečí pro SEZNAM.CZ 2014. Seznam.cz (manažer vzdělávání, vedoucí lektor)
 • E-Bezpečí – prevence, edukace a intervence v oblasti bezpečnějšího chování na internetu pro žáky a učitele pro GOOGLE 2015. Google Inc. (manažer vzdělávání, vedoucí lektor)
 • E-Bezpečí – prevence, edukace a intervence v oblasti bezpečnějšího chování na internetu pro žáky a učitele pro GOOGLE 2016. Google Inc. (manažer vzdělávání, vedoucí lektor)
 • E-Bezpečí pro SEZNAM.CZ 2015. Seznam.cz (manažer vzdělávání, vedoucí lektor)
 • E-Bezpečí pro O2 – program Dítě ve světě mobilních technologií 2016. O2 Czech Republic (manažer vzdělávání, vedoucí lektor)
 • O2 Chytrá škola Nadace O2 2019-2020 (hlavní řešitel). Bližší informace zde: https://vseved.upol.cz/infoweb/ 
Zobrazení: 2468
Hodnocení článku:
Hodnocení: 5 z 5. Celkem 2 hlasů

Nejčtenější na blogu