Odborné a populárně naučné publikace

Kategorie: Publikace a materiály Zveřejněno: pátek 16. červenec 2021 Napsal Veronika Krejčí

1. Články v recenzovaných zahraničních sbornících

 • KOPECKÝ, Kamil, René SZOTKOWSKI and Veronika KREJČÍ. The Risks of Internet Communication 3. Procedia - Social and Behavioral Sciences [online]. 2012, vol. 69, pp. 1348–1357 [accessed. 2. April 2015]. ISSN 1877-0428. Retrieved z: doi:10.1016/j.sbspro.2012.12.072 

 

2. Původní práce v recenzovaných (nebo impaktovaných) tuzemských vědeckých časopisech

 • KOPECKÝ, Kamil, Veronika KREJČÍ and René SZOTKOWSKI. Sdílení osobních údajů na internetu českými dětmi ve věku od 11 do 17 let – výsledky výzkumu. Paidagogos [online]. 2013, vol. 2013, no. 1, pp. 97–109 [accessed. 11. April 2015]. ISSN 1213-3809. Retrieved z: http://www.paidagogos.net/issues/2013/1/article.php#art7
 • CHRÁSKA, Miroslav, Kamil KOPECKÝ, Veronika KREJČÍ and René SZOTKOWSKI. Is a victim also and attacker? Research of cyberbullying at Czech pupils and students in the whole Czech Republic 1. Journal of Technology and Information Education [online]. 2012, vol. 4, no. 1, pp. 75–79. ISSN 1803-837X. Retrieved z: doi:10.5507/jtie.2012.013
 • CHRÁSKA, Miroslav, Kamil KOPECKÝ, Veronika KREJČÍ and René SZOTKOWSKI. Is a victim also and attacker? Research of cyberbullying at Czech pupils and students in the whole Czech Republic II. Journal of Technology and Information Education [online]. 2012, vol. 4, no. 2, pp. 16–20. ISSN 1803-837X. Retrieved z: http://jtie.upol.cz/pdfs/jti/2012/02/03.pdf
 • KREJČÍ, Veronika and Kamil KOPECKÝ. Kyberšikana - nová podoba šikany. Prevence: Život bez závislosti. 2009, vol. 6, no. 6, pp. 4–6. ISSN 1214-8717.
 • KREJČÍ, Veronika and Kamil KOPECKÝ. Využití www stránek pro účinnou podporu výuky na 1. stupni ZŠ. E-Pedagogium 3/2007.

 

3. Příspěvky v recenzovaných sbornících z tuzemských konferencí

 • KOPECKÝ, Kamil and Veronika KREJČÍ. K projektovému vyučování na 1. stupni ZŠ objektivem digitální videokamery. In: Alternativní metody ve výuce. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2005. ISBN 80-7305-511-2. 

 

4. Monografie v češtině

 • KOPECKÝ, Kamil, René SZOTKOWSKI and Veronika KREJČÍ. Rizikové formy chování českých a slovenských dětí v prostředí internetu [online]. 1st ed. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. ISBN 978-80-244-4861-9. Retrieved z: doi:10.5507/pdf.15.24448619.
 • KOPECKÝ, Kamil, René SZOTKOWSKI and Veronika KREJČÍ. Nebezpečí internetové komunikace IV. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. ISBN 978-80-244-3911-2.
 • KOPECKÝ, Kamil, René SZOTKOWSKI, Veronika KREJČÍ and kol. Moderní technologie ve výuce. Olomouc: VUP, 2021. ISBN 978-90-244-5925-7 (print), ISBN 978-80-244-5926-4 (online: PDF).

 

5. Kapitoly v monografii v češtině

 • KOPECKÝ, Kamil, René SZOTKOWSKI and Veronika KREJČÍ. Nebezpečí internetové komunikace 3. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. ISBN 978-80-244-3087-4.

 

6. Monografie a kapitoly monografie v angličtině

 

7. Výstupy smluvního výzkumu (výzkumné zprávy)

 • Kontrakty v oblasti smluvního výzkumu uzavřeny s O2 Czech Republic, Vodafone, Seznam.cz, Google Inc. a Policií ČR.
 • Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2014 (Seznam.cz, Google, Vodafone)

 

8. Studijní texty, e-learningové opory

 • KOPECKÝ, K., Veronika KREJČÍ and kol. Kyberšikana – Kybernetická šikana. Olomouc: Net University, 2011.
 • KREJČÍ, Veronika. Projekty a jejich využití pro výchovu ke zdraví na 1. stupni ZŠ. 2007.

Publikace pro žáky, pedagogy a rodiče

Kategorie: Publikace a materiály Zveřejněno: pátek 16. červenec 2021 Napsal Veronika Krejčí

 

Pracovní sešity Malovaná vlastivěda od pravěku po renesanci (pro 4. ročník ZŠ) a Malovaná vlastivěda od Bílé hory po současnost (pro 5. ročník ZŠ)

KREJČÍ, Veronika. Malovaná vlastivěda - od pravěku po renesanci. Pracovní sešit pro výuku vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Olomouc: VUP, 2021. ISBN 978-80-244-5963-9. 

KREJČÍ, Veronika. Malovaná vlastivěda - od Bílé hory po současnost. Pracovní sešit pro výuku vlastivědy ve 5. ročníku ZŠ. Olomouc: VUP, 2021. ISBN 978-80-244-5995-0. 

Pracovní sešity jsou určeny pro žáky 1. stupně ZŠ, konkrétně pro období, kdy je probírána historická část vlastivědy. Do přípravy pracovní sešitů jsem se pustila proto, že mi jako učiteli chyběl materiál, který by malým dětem dokázal názorněji představit jednotlivá historická období našich dějin. Obrázkových materiálů je velmi málo i v různých encyklopedií, dostupné obrázky jsou zase příliš složité. Nejprve jsem se tady vydala cestou ilustrací, ke kterým později přibyly také texty, až vznikly jednoduché zápisy, do kterých si žáci mohou dopisovat klíčové termíny. Díky částečně připraveným zápisům vzniká v hodinách vlastivědy větší prostor pro diskuzi, vysvětlování, a tedy lepší pochopení historických kontextů, což ilustrace dokreslují. Obrázky si mohou žáci vybarvovat, což je vede k přemýšlení na obsahem textů. Mohou podle nich vyvozovat informace a napomáhají také k fixaci učiva při domácí přípravě. Děti je mohou využívat i jako obrázkovou osnovu. Chybějící informace mohou žáci doplňovat na základě diskuze s učitelem, po přečtení učebnicových textů či materiálů. Pracovní sešity tedy vedou žáky k práci s informacemi, napomáhají rozvoji čtení s porozuměním a rozvíjí čtenářskou gramotnost. Díky minimalizaci psaní a vizualizaci informací pomocí obrázků jsou pracovní sešity vhodné také pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami. Pracovní sešity jsou doplněny také o časové osy, které zachycují všechna probíraná historická období. Pracovní sešit pro 4. ročník obsahuje také deskovou hru určenou k procvičování učiva. Pracovní sešity si můžete objednat ve Vydavatelství UP.

publikace malovana vlastiveda1 1publikace malovana vlastiveda1 2

publikace malovana vlastiveda2 1publikace malovana vlastiveda2 2 

 

Kniha Moderní technologie ve výuce

Autorsky jsem se podílela na vydání publikace MODERNÍ TECHNOLOGIE VE VÝUCE, která si dala za cíl zmapovat některé technologie vhodné do výuky na ZŠ a SŠ, ale prezentuje také konkrétní náměty, jak tyto technologie ve vyučování využít.

technologie moderni technologie ve vyuce2

 

Pravidla bezpečného používání internetu pro rodiče

KREJČÍ, Veronika. Pravidla bezpečného používání internetu pro rodiče. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2017.

Příručka PRAVIDLA BEZPEČNÉHO POUŽÍVÁNÍ INTERNETU je věnována rodičům, kteří jsou nejdůležitějším článkem každé prevence. Představuje nejpodstatnější informace, jež by měli rodiče vědět, i způsob, jak s nimi seznamovat děti.

bezpecnost pravidla

 

Rizika virtuální komunikace

KOPECKÝ, K. & KREJČÍ, V. Rizika virtuální komunikace. Příručka pro učitele a rodiče.

Příručka RIZIKA VIRTUÁLNÍ KOMUNIKACE se věnuje dvěma fenoménům spojeným s učíváním moderních technologií, konkrétně kyberšikaně a kybergroomingu. Publikace je určiena především rodičům a učitelům.

bezpecnost rizika virtualni komunikace

 

Nejčtenější na blogu