Zkvalitňování vzdělávání žáků

Kategorie: Aktivity Zveřejněno: neděle 21. listopad 2021 Napsal Veronika Krejčí Vytisknout E-mail

Součástí přípravy budoucích učitelů na vysokých školách by měla být kromě teoretické přípravy sestávající z detailního nastudování vědních oborů v rámci aprobací také kvalitní didaktická příprava, která učitele naučí teoretické poznatky didakticky transformovat. K této transformaci napomáhá také práce s různými materiály, které jsou žákům předkládány, ať už jde o pomůcky, přehledové listy, pracovní sešity nebo interaktivní aplikace. Na této stránce naleznete přehled materiálů, které jsem sama vytvářela. Mnohé z nich jsou k dispozici k volnému použití.

 

Pracovní sešity Malovaná vlastivěda od pravěku po renesanci (pro 4. ročník ZŠ) a Malovaná vlastivěda od Bílé hory po současnost (pro 5. ročník ZŠ)

Pracovní sešity jsou určeny pro žáky 1. stupně ZŠ, konkrétně pro období, kdy je probírána historická část vlastivědy. Do přípravy pracovní sešitů jsem se pustila proto, že mi jako učiteli chyběl materiál, který by malým dětem dokázal názorněji představit jednotlivá historická období našich dějin. Obrázkových materiálů je velmi málo i v různých encyklopedií, dostupné obrázky jsou zase příliš složité. Nejprve jsem se tady vydala cestou ilustrací, ke kterým později přibyly také texty, až vznikly jednoduché zápisy, do kterých si žáci mohou dopisovat klíčové termíny. Díky částečně připraveným zápisům vzniká v hodinách vlastivědy větší prostor pro diskuzi, vysvětlování, a tedy lepší pochopení historických kontextů, což ilustrace dokreslují. Obrázky si mohou žáci vybarvovat, což je vede k přemýšlení na obsahem textů. Mohou podle nich vyvozovat informace a napomáhají také k fixaci učiva při domácí přípravě. Děti je mohou využívat i jako obrázkovou osnovu. Chybějící informace mohou žáci doplňovat na základě diskuze s učitelem, po přečtení učebnicových textů či materiálů. Pracovní sešity tedy vedou žáky k práci s informacemi, napomáhají rozvoji čtení s porozuměním a rozvíjí čtenářskou gramotnost. Díky minimalizaci psaní a vizualizaci informací pomocí obrázků jsou pracovní sešity vhodné také pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami. Pracovní sešity jsou doplněny také o časové osy, které zachycují všechna probíraná historická období. Pracovní sešit pro 4. ročník obsahuje také deskovou hru určenou k procvičování učiva.
Pracovní sešity si můžete objednat ve Vydavatelství UP.

publikace malovana vlastiveda1 1publikace malovana vlastiveda1 2

publikace malovana vlastiveda2 1publikace malovana vlastiveda2 2 

 

Pracovní sešity Zábavná vlastivěda od pravěku po renesanci (pro 4. ročník ZŠ) a Zábavná vlastivěda od Bílé hory po současnost (pro 5. ročník ZŠ)

Pracovní sešity jsou určeny pro žáky 1. stupně ZŠ, konkrétně pro období, kdy je probírána historická část vlastivědy. Volně navazují na pracovní sešity Malovaná vlastivěda, neboť zpracovávají tatáž historická období, avšak sešity na sobě nejsou závislé. V pracovních sešitech Zábavná vlastivěda je učivo zpracováno atraktivní formou vhodnou k procvičování a upevňování učiva. Jsou do nich zařazeny křížovky, šifry, slepé mapy, bludiště, čtvercové i bodové sítě a další hravé prvky. Aktivity podporují rozvoj čtenářské a informační gramotnosti, logického a kritického myšlení, rozvíjí komunikační kompetence i orientaci v různých prostředích.
Pracovní sešity si můžete objednat ve Vydavatelství UP.

publikace zabavna vlastiveda1 1publikace zabavna vlastiveda1 2

publikace zabavna vlastiveda2 1publikace zabavna vlastiveda2 2

 

Online testovací program Vševěd

Testovací online portál VŠEVĚD slouží k procvičování učiva z různých vzdělávacích předmětů formou jednoduchých testů. Vzhledem k tomu, že je každá odpověď vybavena také zdůvodněním správného řešení, lze tyto testíky využívat jako edukační nástroj při sebevzdělávání dětí. Využití si jistě najde nejen ve výuce ve školách, ale také při domácí přípravě žáků. Rodiče tak mohou mít jednoduchou kontrolu nad tím, jak na tom jejich děti se svými znalostmi a dovednostmi jsou. Vševěd je dostupný zdarma, je určený pro práci na počítači a na tabletu.

web vseved1web vseved2 

 

Aplikace Slovní druhy

Obsahově a návrhem funkční mechaniky jsem se podílela na vývoji aplikace SLOVNÍ DRUHY pro zařízení iPad.

aplikace slovni druhy


 

Přehledové listy do ČJ a M

Učivo českého jazyka a matematiky pro žáky 1. stupně ZŠ jsem zmapovala formou přehledových listů. Tyto přehledové listy jsou k dispozici přímo na tomto webu v záložce Publikace a další materiály, konkrétně zde pro ČJ a zde pro M.

pomucky prehledy cj       pomucky prehledy m

 

Modelové pomůcky pro výuku ČJ

Jedním z požadavků, které na přípravu žáků klade dnešní společnost, je větší zapojení žáků do vzdělávání, aktivizace žáků ve vzdělávání a jejich směřování k sebevzdělávání. Pokud chceme tento požadavek přenést do praxe, je třeba maximalizovat prostor, který žáci ve vyučování dostávají, a to už při vyvozování učiva. V současném školství je žákům předkládáno až příliš velké množství hotových informací, nad kterými nemusí příliš přemýšlet, jako učitelé pouze očekáváme jejich naučení. Pokud ale tento přístup změníme a vytvoříme žákům podmínky k tomu, aby v maximální míře informace objevovali sami, učení se stane nejen výrazně efektivnější, ale pro žáky také mnohem zajímavější a smysluplnější. Tuto potřebu zohledňují aktivizační metody, např. problémová metoda, experimentování nebo metoda indukce. Tyto metody však nemohou fungovat bez vytvoření vhodného edukačního prostředí a také bez přípravy učitelů na to, jak tyto metody do praxe přenést, což se snažím v rámci seminářů ukazovat také svým studentům, budoucím učitelům. Během své praxe v základním školství jsem vytvořila několik desítek pomůcek určených především pro vyvozování nových poznatků žáky pomocí indukce. Podstatou této metody je přechod od konkrétních jevů k obecným závěrům. Žáci pomocí pomůcek předložené výukové téma analyzují, zkoumají, zjištěné poznatky abstrahují, zobecňují a formulují pomocí vlastních pouček. To provádí většinou zcela samostatně za přihlížení učitele, který žáky v samostatném bádání pouze lehce usměrňuje. Pro takové postupy je třeba připravit pomůcky „na míru“.

pomucky cj

Zobrazení: 422
Hodnocení článku:
Hodnocení: 5 z 5. Celkem 1 hlasů

Nejčtenější na blogu