Vzdělávání pedagogů ZŠ a MŠ

Kategorie: Aktivity Zveřejněno: neděle 21. listopad 2021 Napsal Veronika Krejčí Vytisknout E-mail

Měnící se společnost vyvolává potřebu měnit také obsah a pojetí vzdělávání. Přibývají nová témata, stará témata jsou kriticky přehodnocována, do vzdělávání jsou integrovány nové metody. Společnost vyžaduje od absolventů škol jiné kompetence, ke kterým je třeba v rámci vzdělávání směřovat. Vzdělávací soustava se proměňuje poměrně radikálně, což způsobuje velký tlak na učitele, na jejich profesní přípravu i další vzdělávání. Tyto nové výzvy je třeba reflektovat už při přípravě budoucích učitelů, o což se aktivně snažím.

Vzdělávání pedagogů se věnuji již několik let, během nichž jsem poznala mnoho inspirativních budoucích pedagogů i zkušených nadšených učitelů z praxe. V současné době se věnuji hlavně přípravě studentů učitelství 1. stupně ZŠ a učitelství MŠ, kterou doplňuji vzděláváním pedagogů v rámci programů DVPP či programů celoživotního vzdělávání. K tématům, kterým se v rámci tohoto vzdělávání zabývám, patří dominantně problematika související s výukou českého jazyka na prvním stupni ZŠ, tedy teorie i didaktika českého jazyka, jazyková výchova v MŠ a čtenářská gramotnost. Kromě teoretických poznatků se snažím do výuky přenést také zkušenosti ze své vlastní školní praxe.

Zajímají mě nové trendy ve vzdělávání, které souvisí se zefektivňováním vzdělávání, a to zejména aktivizační prvky vzdělávání a v posledních letech také integrace moderních technologií do vzdělávání. Tomuto tématu se věnuji také v rámci několika projektů. V současné době spolupracuji na aktivitách vědeckovýzkumné laboratoře Digidoupě Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, který se snaží konkretizovat novou výuky informatiky v praxi, prezentuje učitelům různé technologické nástroje a ukazuje možnosti jejich využití ve školách. Moderním technologiím jsem se v minulosti věnovala intenzivně z hlediska prevence kyber rizik jakožto spoluzakladatelka projektu E-Bezpečí, který se již od dob svého vzniku věnuje vzdělávání, prevenci a intervenci v oblasti kyberkriminality související s online komunikací (kyberšikana, kybergrooming, rizikové sdílení osobních údajů, phishing, hoaxy a další). 

 

Web Didaktika českého jazyka pro učitele 1. stupně ZŠ a MŠ

web didaktika

Webové stránky DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA byly původně vytvořeny jako didaktická podpora pro studenty učitelství 1. stupně ZŠ Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, postupně byly rozšiřovány také o materiály pro studenty učitelství mateřských škol, ale v současné době jsou hojně navštěvovány a využívány také učiteli z praxe. Na stránkách najdete teoretické informace z oblasti obecné didaktiky a lingvistiky, ale také velké množství nejrůznějších materiálů pro školní praxi. Ať už jde o pomůcky, přípravy na vyučovací hodiny, či drobnější náměty na aktivity do školy i školky, nebo aktivity vhodné pro práci s integrovanými žáky

 

YouTube kanál Veronika Krejčí - Didaktický koutek

web didakticky koutek

Na YouTube kanálu DIDAKTICKÝ KOUTEK najdete celou řadu video návodů na to, jak učit český jazyk pomocí metody indukce. Indukce je jednou z poznávacích metod, která akcentuje samostatné poznávání a vyvozování nových poznatků žáky, díky čemuž se učí informace chápat a logicky zpracovávat, učení se stává nejen příjemnější, zábavnější, ale také efektivnější. Poznatky, ke kterým žáci dospějí samostatně dále dokáží mnohem jednodušeji aplikovat. Metoda indukce vede žáky k samostatnosti při učení a k sebevzdělávání.

Zobrazení: 3905
Hodnocení článku:
Hodnocení: 5 z 5. Celkem 2 hlasů

Nejčtenější na blogu